Apartamentare

 • borderoul;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru teren cu constructie;
 • copii conform cu originalul dupa documentele juridice sau administrative;
 • memoriul tehnic;
 • foaia colectiva cuprinzand informatii referitoare la unitatile individuale, partile comune si cotele din partile comune;
 • releveele cu propunerea de apartamentare, pe fiecare nivel;
 • releveul fiecarei unitati individuale din propunerea de apartamentare;
 • planul de amplasament si delimitare;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml