Dezlipire/alipire

 • borderoul;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare sau copia cartii funciare;
 • certificatul de urbanism, daca este cazul;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic;
 • planul de amplasament si delimitare al imobilului ce face obiectul dezlipirii/alipirii (PAD vechi);
 • planul de amplasament si delimitare cu propunerea dezlipire sau alipire;
 • planurile de amplasament si delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezlipire/planul de amplasament si delimitare a imobilului rezultat din alipire;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml