Prima inregistrare unitate individuala

 • borderoul;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 • memoriul tehnic;
 • copia cartii funciare colective a condominiului;
 • releveul unitatii individuale;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml