Modificare a suprafetei imobilului

 • borderoul;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie/cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare;
 • hotararea judecatoreasca definitiva, declaratia autentica a proprietarului, procesul verbal de vecinatate, dupa caz;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului de amplasament si delimitare a imobilului care este supus modificarii suprafetei;
 • planul de amplasament si delimitare intocmit pentru imobilul a carui suprafata se modifica;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml