Modificare a limitei/limitelor imobilului

 • borderou;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie/cererea de receptie si inscriere;
 • declaratiile pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilelor masurate;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copiile extraselor de carte funciara pentru informare;
 • declaratia autentica de vointa intre parti sau hotararea judecatoreasca definitiva;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic;
 • copiile planurilor de amplasament si delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificarii limitelor;
 • planurile de amplasament si delimitare ale imobilelor, intocmite pentru fiecare imobil a carui limita se modifica;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilele sa poata fi localizate;
 • fisierul .cpxml