inscriere a unei constructii

 • borderou;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia legalizata a certificatului de casatorie, dupa caz;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare;
 • certificatul fiscal eliberat de primaria in circumscriptia careia se afla imobilul respectiv;
 • autorizatia de construire si procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat si stampilat de reprezentantul autoritatii locale sau certificatul prevazut de lege;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetei;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului de amplasament si delimitare a terenului inscris in cartea funciara pe care se edifica constructia definitiva sau se extinde o constructie veche;
 • planul de amplasament si delimitare cu reprezentarea terenului si a constructiei;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml