Inscrierea dezmembramintelor

 • borderou;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare, dupa caz;
 • originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetei;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului de amplasament si delimitare a imobilului care este afectat de dezmembramant, dupa caz;
 • planul de amplasament si delimitare a imobilului pe care se reprezinta suprafata de teren/constructie afectata de dezmembramant, cu indicarea dimensiunilor limitelor dezmembramantului, si/sau releveele constructiilor afectate de dezmembraminte;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml, unde la rubrica “Observatii” se va face mentiune cu privire la existenta unei suprafete afectate de dezmembramant;