Prima inscriere imobil

 • borderou;
 • dovada achitarii tarifului, daca este cazul;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate ale proprietarilor si ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare sau copia cartii funciare, daca este cazul;
 • certificatul fiscal eliberat de primaria in circumscriptia careia se afla imobilul respectiv;
 • originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic;
 • fisa imobilului;
 • planul de amplasament si delimitare;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml