Cadastru forestier

Realizăm măsurători de specialitate în domeniul forestier:

  • ridicări topografice necesare întocmirii planurilor cadastrale pentru amenajamentele silvice;
  • evidențelor cadastrale ale fondului forestier;
  • cartarea pădurilor și descrieri parcelare;
  • descriere economică a fondului forestier;
  • indicații asupra vegetației cuprinse în amenajament (stabilirea speciilor de arbori, vârsta arborilor, înalțimea acestora.

 

cadastru-forestier