Repoziționare

Repoziționarea este operațiunea de rectificare a coordonatelor imobilului poziționat greșit în planul cadastral care se efectuează prin rotație, translație sau modificarea geometriei imobilului.

Modificarea geometriei poate duce la modificarea suprafeței imobilului cu un procent de până la +/- 2% din suprafața măsurată înscrisă în cartea funciară.

Aceasta operațiune se poate face atât din oficiu, de către inspectorul Ocpi dar și la cererea persoanelor interesate, documentația fiind întocmită de persoana autorizată.

Pentru acest tip de documentație sunt necesare următoarele acte:

  • acte de proprietate în copie xerox (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, etc.);
  • declarație notarială prin care se explică de ce trebuie rectificate coordonatele imobilului;
  • fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor sau copie xerox a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;

repozitionare1