Topografie

Topografie si lucrari topografice

Avand o larga experienta in domeniul topografiei, expertii nostri autorizati va pot realiza lucrari de ridicari topografice pentru intocmirea planului topografic actualizat (Scara 1:200, 1:500).
Efectuam lucrari in Bistrita si imprejurimi.

De asemenea, va putem ajuta la intocmirea dosarelor necesare pentru realizarea lucrarii topografice.

Actele necesare pentru realizarea documentatiei in cazul lucrarilor topografice:
Actul de proprietate al imobilului in doua copii din care una legalizata;
Autorizatie de constructie si proces verbal de receptie definitiva (in situatia in care imobilul s-a construit ulterior dobandirii terenului) – doua copii din care una legalizata;
Schita anexata actului de proprietate – daca aceasta exista;
Copie de pe documentatia cadastrala (Plan de amplasament si delimitare, Fisa corpului de proprietate) – daca acestea exista;
Actele de indentitate ale proprietarului/proprietarilor – in doua copii;

Realizare lucrari topografice

Preturile sunt calculate pentru fiecare proiect in parte, in functie de specificul ridicarii topografice (geografia terenului, suprafata, numar de puncte necesare). Pentru o evaluare a lucrarii Dvs va rugam sa ne contactati…

Dispunem de echipamentele topografice moderne si performante iar calitatea lucrarilor este garantata de experienta expertilor nostri.

Lucrarile topografice sau cadastrale sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

  • Planuri de situatie in vederea obtinerii PAC, PUD, PUZ, PUG
  • Planuri de situatie pentru platforme industriale
  • Planuri de situatie pentru reabilitare/infiintare retele edilitare (apa, canalizare, gaz)
  • Planuri de situatie pentru reabilitarea cailor de comunicatie
  • Planuri de situatie pentru situri arheologice
  • Planuri de situatie cu reprezentarea reliefului terenului (curbe de nivel)