Dezlipiri terenuri

Pentru întocmirea documentației de dezmembrare a unui imobil în două sau mai multe loturi sunt necesare următoarele acte:


  • acte de proprietate in copie xerox (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, etc.);
  • certificat de urbanism în original (în cazul în care dezmembrarea se face în 3 sau mai multe loturi) – se obține de la Primăria Locală;
  • extras de carte funciară în original – se obține de la biroul de carte funciară;
  • copie xerox documentație cadastru (în cazul în care terenul nu are cadastru)
  • fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor sau copie xerox a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;
75953_3