Cadastru apartament

Pentru întocmirea documentației de primă înregistrare a unei unități individuale (recepție cadastrală și înscriere în cartea funciară pentru apartament) sunt necesare următoarele acte:


  • acte de proprietate în copie legalizată (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract plata în rate, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, dovadă achitării integrale, etc.);
  • declarație pentru netranscrierea actelor (în cazul în care actele nu au fost transcrise în registrul de inscripțiuni și transcripțiuni trebuie facută această declarație notarială);
  • copie xerox schiță apartament (după caz);
  • certificat de atestare fiscală în original (de la direcția de taxe și impozite locale);
  • copie a cărții funciare colective a blocului (se obține de la biroul de carte funciară);
  • fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau copie xerox a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;