Informatii

Documentatia cadastrala de prima inscriere

 • borderou;
 • dovada achitarii tarifului, daca este cazul;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate ale proprietarilor si ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare sau copia cartii funciare, daca este cazul;
 • certificatul fiscal eliberat de primaria in circumscriptia careia se afla imobilul respectiv;
 • originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic;
 • fisa imobilului;
 • planul de amplasament si delimitare;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml

Documentatia pentru inscrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate privata

 • borderou;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare, dupa caz;
 • originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetei;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului de amplasament si delimitare a imobilului care este afectat de dezmembramant, dupa caz;
 • planul de amplasament si delimitare a imobilului pe care se reprezinta suprafata de teren/constructie afectata de dezmembramant, cu indicarea dimensiunilor limitelor dezmembramantului, si/sau releveele constructiilor afectate de dezmembraminte;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml, unde la rubrica “Observatii” se va face mentiune cu privire la existenta unei suprafete afectate de dezmembramant;

Documentatia cadastrala de inscriere a unei constructii definitive pe un teren inscris in cartea funciara

 • borderou;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia legalizata a certificatului de casatorie, dupa caz;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare;
 • certificatul fiscal eliberat de primaria in circumscriptia careia se afla imobilul respectiv;
 • autorizatia de construire si procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat si stampilat de reprezentantul autoritatii locale sau certificatul prevazut de lege;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetei;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului de amplasament si delimitare a terenului inscris in cartea funciara pe care se edifica constructia definitiva sau se extinde o constructie veche;
 • planul de amplasament si delimitare cu reprezentarea terenului si a constructiei;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml

Documentatia cadastrala de modificare a limitei/limitelor imobilului

 • borderou;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie/cererea de receptie si inscriere;
 • declaratiile pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilelor masurate;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copiile extraselor de carte funciara pentru informare;
 • declaratia autentica de vointa intre parti sau hotararea judecatoreasca definitiva;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic;
 • copiile planurilor de amplasament si delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificarii limitelor;
 • planurile de amplasament si delimitare ale imobilelor, intocmite pentru fiecare imobil a carui limita se modifica;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilele sa poata fi localizate;
 • fisierul .cpxml

Documentatia cadastrala de modificare a suprafetei imobilului inscris in cartea funciara

 • borderoul;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie/cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare;
 • hotararea judecatoreasca definitiva, declaratia autentica a proprietarului, procesul verbal de vecinatate, dupa caz;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului de amplasament si delimitare a imobilului care este supus modificarii suprafetei;
 • planul de amplasament si delimitare intocmit pentru imobilul a carui suprafata se modifica;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml

Documentatia de repozitionare la cerere

 • borderoul;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic care va contine si date cu privire la necesitatea repozitionarii;
 • copia planului de amplasament si delimitare a imobilului receptionat anterior;
 • planul de amplasament si delimitare a imobilului;
 • fisierul .cpxml

Documentatia cadastrala de actualizare a altor informatii tehnice cu privire la imobil

 • borderoul;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare;
 • originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 • originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului de amplasament si delimitare a imobilului pentru care se solicita actualizarea;
 • planul de amplasament si delimitare;
 • planul de incadrare in zona;
 • fisierul .cpxml.

Documentatia cadastrala de prima inregistrare unitate individuala

 • borderoul;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 • memoriul tehnic;
 • copia cartii funciare colective a condominiului;
 • releveul unitatii individuale;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml

Documentatia cadastrala de dezlipire/alipire

 • borderoul;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare sau copia cartii funciare;
 • certificatul de urbanism, daca este cazul;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic;
 • planul de amplasament si delimitare al imobilului ce face obiectul dezlipirii/alipirii (PAD vechi);
 • planul de amplasament si delimitare cu propunerea dezlipire sau alipire;
 • planurile de amplasament si delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezlipire/planul de amplasament si delimitare a imobilului rezultat din alipire;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml

Documentatia cadastrala de apartamentare

 • borderoul;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru teren cu constructie;
 • copii conform cu originalul dupa documentele juridice sau administrative;
 • memoriul tehnic;
 • foaia colectiva cuprinzand informatii referitoare la unitatile individuale, partile comune si cotele din partile comune;
 • releveele cu propunerea de apartamentare, pe fiecare nivel;
 • releveul fiecarei unitati individuale din propunerea de apartamentare;
 • planul de amplasament si delimitare;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml